Under My Wing

Verslumas skatina inovacijas, konkurencingumą, darbo vietų kūrimą ir ekonominį augimą. Verslumas gali naujas idėjas paversti sėkmingomis įmonėmis ir atskleisti asmenines galimybes. Vis daugiau vyriausybių ir žmonių pripažįsta, kad ekonomikos raidą ir darbo vietų kūrimą reikįmingai įtakoja smulkaus verslo įmonių plėtra ir jaunų verslų steigimas. Verslininkystė yra perspektyvi alternatyva jauniems absolventams įsilieti į darbo rinką. Jaunimo verslumo įgūdžiai gali prisidėti prie vietinio ekonomikos vystymosi ir suformuoti ateities verslo ir pilietinius lyderius. 

Group photo.jpg“Po mano sparnu - Absolventų verslumo rėmimas“ pristato naują iniciatyvą, kurios tikslas – remti absolventų, ypač ne verslo specialybių, verslininkų karjeros raidą. Koordinuojant Meath Partnership (Airija), projektą vykdo Maltos, Kipro, Vokietijos, Ispanijos, Lietuvos ir Suomijos partneriai.

“…mūsų ateitis - žinių ekonomikoje, o pagrindiniai ekonominio augimo šaltiniai - mokymasis ir inovacijos…"

 

 

UMW projekto metu bus sukurta ir įgyvendinta išsami mokymosi programa:

  • Verslumo programa, parengta atsižvelgiant į tiesioginius absolventų poreikius;
  • Verslo vystymo programa, kurios metu bus įgyjama įvairaus pobūdžio įgūdžių;
  • Edukacinė programa, užtikrinanti gerosios patirties plėtrą tarp projekto partnerių;
  • Tarptautinė mentorystės programa, remianti absolventų verslumą ir sėkmingą jų įsitraukimą į globalios ekonomikos sferas.

 

Trim Meeting 2.jpgUMW pasiūlys lanksčią ir lengvai pritaikomą verslumo ugdymo programą, kurios metu absolventai turės galimybę stažuotis smulkiojo verslo įmonėse ir betarpiškai stebėti, kokie gebėjimai ir įgūdžiai reikalingi vykdyti ir valdyti verslą, o tuo pačiu plėtoti ir savo verslo idėjas.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą „Po mano sparnu – Absolventų verslumo rėmimas“, prašome kreiptis į Šiaurės Lietuvos kolegiją telefonu 8 41 525 100.

Naujienos

Peržiūrėti naujienų archyvą