Informacija

Projekto partneriai

Meath Partnership - Airija

Meath Partnership atlieka svarbų strateginį vaidmenį Meath apygardos (Airija) ekonominėje raidoje vykdydama eilę plėtros priemonių, didinančių vietinio įsidarbinimo perspektyvas. Kompanija teikia tiesioginę paramą įgyvendindama praktinius verslo skatinimo spendimus įvairiose žmogiškųjų išteklių paieškos, ugdymo ir veiklos srityse. Kompanija gali suteikti iki 150 000 EUR finansinę paramą smulkiųjų įmonių steigimui ir plėtrai ir taip prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos diversifikavimo.

Daugiau skaitykite www.meathpartnership.ie

Moterų verslininkių fondas – Malta

Moterų verslininkių fondo veiklos Maltoje apima verslo galimybių tyrimus, mokymus ir kitus verslumui aktualius klausimus. Fondas siekia, kad verslumas taptų kultūra ir moterų gyvenimo būdas – ne tik kaip verslo savininkių, bet ir kaip darbuotojų, motinų ir piliečių. Fondas tiki, kad viešindamas verslo iniciatyvas, sustiprins verslo tinklų kūrimą ir moterų verslininkių įtaką nacionalinėje ir regioninėje ekonomikoje. Fondas taip pat remia mokymų infrastruktūrą ir taip padeda sėkmingiems verslininkams plėtoti savo gebėjimus ir verslo idėjas.

Daugiau skaitykite www.women.org.mt

Tyrimų ir švietimo centras SYNTHESIS - Kipras

SYNTHESIS – mokymo renginių organizatorius ir socialinio verslo centras, vykdantis jaunimo mokymo programas. Mūsų mokymo renginiai skirti įkvėpti ir įgalinti žmones. Mūsų prioritetas – socialinės rizikos žmonės. SYNTHESIS remia socialinę verslininkystę Kipre per edukacines, tiriamąsias ir viešinimo veiklas. Centras buvo išrinktas atstovauti Kiprą svarbiausiame socialinių inovacijų tinkle – Social Innovation Europe (SIE).

Daugiau skaitykite www.synthesis-center.com

TTG Team Training GmbH – Vokietija

TTG Team Training GmbH įmonė, turinti 12 skyrių 8 skirtinguose miestuose Neckar-Alb regione pietvakarių Vokietijoje, organizuoja suaugusiųjų mokymą, profesinį mokymą, tęstinį mokymą, kalbų kursus, teikia įdarbinimo paslaugas, konsultuoja karjeros valdymo klausimais. Nuo 2006 metų organizacija padėjo 400 absolventų ir kitų klientų įkurti nuosavą verslą: analizavo verslo idėjas, verslo planus, rinkodaros situacijas, įvertino asmenines verslumo perspektyvas.

Daugiau skaitykite www.team-training.de

Integruoto mokymo institutas, S.L.U. – Ispanija

Instituto de Formación Integral (IFI) yra pagrindinis neformalaus profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo organizatorius. Specializuojamės įmonių personalo mokymų programų kūrime ir įgyvendinime, bedarbių mokyme. Bendradarbiaujame su Viešąja įdarbinimo tarnyba ir keliomis vietinėmis ir nepriklausomomis administracijomis. IFI yra sertifikuota pagal UNE-EN ISO 9001:2000 standartą šiose veiklose: Projektų, susijusių su informacine visuomene, konsultavimas ir techninis administravimas; Europos projektų rengimas ir valdymas; Profesinis mokymas, orientuotas į užimtumą.

Daugiau skaitykite www.ifi.com.es

Šiaurės Lietuvos kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija vykdo aukštojo mokslo profesinio bakalauro studijas ir teikia darbo rinkos poreikius atitinkančias profesines kvalifikacijas verslo, mokslo ir technologijų srityse. Pagrindinis Kolegijos sėkmingos veiklos veiksnys – praktinis verslo mokymas ir konsultacinė veikla. Realių rinkos poreikių žinojimas leidžia Kolegijai užtikrinti aukštą studijų kokybę. Vykdydami studijas siekiame, kad būsimi specialistai atitiktų profesinei veiklai keliamus reikalavimus ir gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą. Ypatingą dėmesį skiriame studentų tarpdisciplininių kompetencijų, efektyvios komunikacijos ir problemų sprendimo, naujų technologijų naudojimo ir etinės veiklos kompetencijų ugdymui.

Daugiau skaitykite www.slk.lt

Innoventum Oy – Suomija

Innoventum Oy, įkurta 2001, turi didelę patirtį interneto programų, skirtų e-mokymuisi, e-prekybai ir vaizdo transliacijoms, kūrime. Turime skirtingus poreikius atitinkančią produktų bazę, lanksčią ir efektyvią sistemą. Siekiame pirmauti modernių interneto technologijų ir interneto sprendimų srityje.

Daugiau skaitykite www.innoventum.fi

Padeborn universitetas – Vokietija

UMW projekto partneris Verslo švietimo taryba (Wirtschaftspädagogik) yra Padeborn universiteto, Verslo ir žmogiškųjų išteklių mokymo katedros padalinys. Ši katedra yra viena iš šešių Verslo administravimo, ekonomikos ir verslo kompiuterijos fakulteto katedra Padeborn universitete. Universitete vykdomos pirmosios pakopos studijos. Rengiami suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo (verslo ir ekonomikos srityse) pedagogai.

For further information go to http://wiwi.uni-paderborn.de/department5/lehrstuhl-prof-dr-marc-beutner/

Future In Perspective Limited - Airija

Future In Perspective Limited (fipl) – privati kompanija, vykdanti veiklą suagusiųjų švietimo, e-mokymosi, skaitmeninės medijos ir socialinės įtraukties srityse. Pagrindinės kompanijos veiklos kryptys:

  • Švietimo, verslo plėtros ir rėmimo, migrantų integracijos, socialinės įtraukties, kaimo plėtros tyrimai ir analizės;
  • Kokybės vertinimo sistemų kūrimas ir diegimas, kokybės užtikrinimo auditas ir vertinimas;
  • Multimedijos dizainas ir mokymai, media mokymo įrankių, išteklių ir aplinkų, audiovizualinių produktų kūrimas; savarankiško mokymosi būdų kūrimas, užtikrinantis tikslinių grupių kompetencijų ugdymą mišrioje mokymosi aplinkoje, skatinantis “Free Agent Learners” raidą;
  • Prekės ženklo ir reklamos kompanijų kūrimas vietos bendruomenių, savanorystės ir švietimo sektoriui skatinant mokymosi visa gyvenimą;