Under My Wing

Projektą „Po mano sparnu – Absolventų verslumo rėmimas“ vykdo 9 partneriai, atstovaujantys Airiją (2), Maltą, Kiprą, Vokietiją (2), Ispaniją, Lietuvą ir Suomiją. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija pagal 2007-2013 m. Mokymosi visą gyvenimą programą.

Projekto partnerių grupę sudaro pagrindiniai partneriai ir remiantieji partneriai.

Pagrindiniai partneriai:

 • Meath Partnership – Airija – Projekto koordinatoriai
 • Moterų verslininkių fondas – Malta
 • Tyrimų ir mokymų centras SYNTHESIS – Kipras
 • ttg Team Training GmbH - Vokietija
 • Instituto de Formación Integral, S.L.U. – Ispanija
 • Šiaurės Lietuvos kolegija – Lietuva

Remiantieji partneriai:

 • Innoventum – Suomija: Technologinė infrastruktūra
 • Padeborn universitetas – Vokietija: Padegoginė parama
 • FIPL – Airija: Viešieji ryšiai

Projekto partneriai turi sukaupę vertingos patirties profesinio mokymo, verslo ir vadybos, mokslo tiriamojoje ir technologijų srityse. Kad projekto veiklos ir rezultatai atitiktų tikslinių grupių lūkesčius, partnerinėse institucijose buvo sudarytos absolventų, švietėjų ir smulkiojo verslo atstovų kūrybinės grupės.

UMW projekto tikslas – remti absolventų, ypač ne verslo specialybių, verslo karjeros raidą. Siekdami šio tikslo, partneriai teiks tęstinę pagalbą neįsidarbinusiems absolventams, išskirtinį dėmesį skirdami verslo sektoriuje reikalingų specifinių gebėjimų ugdymui. UMW uždaviniai:

 1. Spręsti projekte dalyvaujančių šalių absolventų įsidarbinimo problemas.
 2. Remti ekonominį augimą ugdant absolventų kūrybišką mąstymą, iniciatyvumą ir pasitikėjimą savo jėgomis, verslumo dvasią ir sukuriant vietinius verslo veiklų centrus.
 3. Užtikrinti, kad visi projekto dalyviai prisidėtų prie ugdymo turinio kūrimo, plėtros ir perteikimo.
 4. Viešinti verslininkystę kaip perspektyvų ir tvarų pasirinkimą absolventams ir būsimiems absolventams.
 5. Skatinti absolventus mąstyti globaliai, kad atitiktų globalios ekonomikos poreikius ir išnaudotų teikiamas galimybes.
 6. Sudaryti absolventams lygias galimybes neskirstant jų pagal lytį ar etninę priklausomybę.

 

Naujienos

3.10.2012

Naujienos – Ispanija

“…Šiuo metu Ispanijoje stebimas aukščiausias nedarbo lygis Europoje. Remiantis vėliausiais Eurostat duomenimis, 2012 m. spalį nedarbo lygis buvo 26,2 proc.…” 

3.10.2012

Naujienos – Lietuva

...Nors pastaraisiais metais nedarbo lygis Lietuvoje sumažėjo 2 proc, nuo 14,2 proc iki 12,4 proc., tačiau jaunimo nedarbas vis dar išlieka viena svarbiausių socialinių problemų šalyje...“

1.10.2012

Naujienos - Kipras

...Nedarbas Kipre nuolat auga, 2012 m. spalio mėn. jis buvo 12,9 proc., tuo tarpu 2008 m. spalio mėn...” 

1.10.2012

Naujienos – Malta

...Žvelgiant iš istorinės perspektyvos, nuo 2001 m. iki 2012 m. Maltoje nedarbo lygis buvo vidutiniškai 6,83 proc.…“ 

1.1.2012

Naujienos – Airija

... beveik penktadalis naujų absolventų Airijoje ieško darbo. Jaunimo, baigusio mokymo įstaigas ne anksčiau kaip prieš du metus, nedarbo lygis yra 18,5 proc...”

1.1.2012

Naujienos – Vokietija

...Akademinis jaunimas ir ablsoventai turi geras galimybes sėkmingai integruotis į Vokietijos darbo rinką...”