Under My Wing

Yrittäjyys edistää innovointia, kilpailukykyä, työllisyyttä ja kasvua. Se mahdollistaa uusien, innovatiivisten ideoiden muuttamisen menestyksekkääksi liiketoiminnaksi ja auttaa hyödyntämään yksiliöden henkilökohtaisen potentiaalin.

Yhä useammat yksilöt, sekä hallitukset tunnustavat pienten uusien ja aloittavien yritysten kriittisen roolin yhteiskunnan taloudellisessa kehityksessä ja työpaikkojen luomisessa.
Yrittäjyysvoi olla vastavalmistuneille nuorille kannattava työllistymisvaihtoehto. Nuorten yrittäjyystaitojen edistäminen voi hyödyntää paikallista taloudellista kehitystä luomalla puitteet tuleville yritys- ja kansalaisjärjestöjen johtajille.

Projektin osallistujat ryhmäkuvassa projektin aloituskokouksessa Irlannissa “Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs”
on uusi innovaatio, jolla pyritään tukemaan erityisesti ei-kaupallisilta aloilta valmistuneiden nuorten urakehitystä  yrittäjinä. Hanketta johtaa Irlantilainen Meath Partnership ja projektissa on mukana yhteistyökumppaneita Maltalta, Kyprokselta, Saksasta, Espanjasta, Liettuasta ja Suomesta.

"... Tulevaisuus on tietoon perustuvassa taloudessa, jossa koulutus ja innovointi tarjoavat
tärkeimmät talouskasvun lähteet..."

 

Yhtenä projektin tavoitteena on suunnittella, kehittää ja toteuttaa  sulautetun oppimisen  opetussuunnitelma, joka sisältää:

  • Mittatilaustyönä korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden tarpeisiin tuotetun yrittäjyyden opetussuunnitelman
  • Liiketoiminnan kehittämiseen opetussuunnitelman, joka tukee monien ​​keskeisten taitojen kehittämistä
  • Pedagogiset puitteet ja perehdytysohjelman, jossa noudatetaan partnereiden yhdessä määrittelemiä parhaita käytäntöjä.
  • Kansainvälisen mentoroinnin toimintakehyksen,  joilla tuetaan yrittäjiä varhaisessa kehitysvaiheessa kannustamalla heitä ajattelemaan ja toimimaan globaalisti maailmantaloudessa

Trim Meeting 2.jpg UMW tarjoaa joustavan ja mukautuvan yritysyhteistyöohjelman, jossa osallistujat voivat tutustua mikroyritysten toimintaan ja saada ensi käden tietoja oman liiketoimintansa kehittämiseen ja hallintaan.

Lisätietoja Under My Wing - projektista antaa Janne Leinonen, puhelin 045 7845 0810, janne@innoventum.fi, tai projektin koordinaattori Meath Partnership, +353 46 9280790.

Projektin edetessä päivitämme tietoja ensisijaisesti projektisivuston englanninkieliseen osioon.

Ajankohtaista

Lisää uutisia arkistossa